Leerlingen

Op dit moment hebben we twee leerlingen die les krijgen.

Ouders kunnen hun kind voor les opgeven bij Doede Jongeling (0519 33 26 80), Willem Tolsma (0519 33 24 10) of bij Muziekschool “Opus3”
De lessen worden verzorgd door Muziekschool “Opus3” (klik op de link voor de website) en worden gegeven door Theun van Leijen.

Alle leerlingen met een A-diploma kunnen zich aanmelden bij Jeugdbrassband “Solex” (onderdeel van Muziekschool “Opus3” te Dokkum) onder leiding van dirigent Theun van Leijen.

Leerling op cornet zijn:
Jetze Oberman
Elly Oberman
Janneke van der Velde

Leerling op trombone is:
Johannes Hoogland