Jubileum

Het korps bestaat 90 jaar! Het is ooit opgericht door enkele vrienden. Door de jaren is het eigenlijk
een soort van familiekorps geworden. Er waren momenten dan speelden er onder leiding van de
dirigent, ook familie, bijna complete gezinnen mee.
Tegenwoordig is dit familie-fenomeen nog steeds aanwezig en dit vinden we dan ook terug bij de
jubilarissen.

Bij de 25 jarige jubilarissen zitten:
* de zusjes Maaike en Tietie, deze dames spelen al van jongs af aan en hebben zich opgewerkt tot
solopartij en laten dan ook danig van zich horen deze avond.
Maaike is nog steeds verantwoordelijk voor het muziekarchief en Tietie heeft ook in het bestuur
gezeten en zit er nu nog steeds indirect in, zij is de vrouw van de voorzitter.
Bij beide froulju skaait it talent na, twee kinderen van Maaike en drie kinderen van Tietie
spelen bij een korps.
Edith, speelde eerst alt, toen bugel en is nu weer solo altiste geworden, heeft in meerdere
korpsen gespeeld. Zij is verantwoordelijk voor de website, hier zet zij zich met hart en ziel voor in.
Aukje, is begonnen op cornet, maar vrij snel overgestapt op alt. Is op latere leeftijd begonnen met
spelen, is ook voorzitter geweest van de club. Zit in eigenlijk elke commissie die het korps heeft.
* Jan-Hendrik, ook een van de familie mannen, van oorsprong Wânswerter. Speelde jaren op top
niveau. Eerst bugel en later solo alt. Is er een poosje tussen uit geweest, maar gelukkig; alles wat goed
is komt terug. Hij speelt nu repiano.
* Hendrik, ja dan heb je ineens een Groninger tussen de Friezen! Maar hij redt zich ermee. Hij speelt
bij ons eerste trombone en is goed in leen werk. Hij speelt op een hoorn van een ander korps en wil dit
graag zo houden.
* Michel en Gerben, de Leeuwarder uit ons vermidden. Zij zijn beide groot geworden bij het Leger des Heils
en daar is ook hun muzikale carrière begonnen. Michel heeft jaren een dikke vinger in de pap gehad bij onze
vereniging, hij was toen voorzitter. Is weer terug van weggeweest en speelt Escornet. Gerben is naast
euphonium blazer ook een bekende presentator van GPTV. Hij heeft ook de serie Concordia goes to Concert
gemaakt.

jubilarissen
achter: Maaike, Aukje, Hendrik, Michel en Jan-Hendrik
voor: Tietie, Gerben en Edith, de 25 jarige jubilarissen (foto van de Dockumer Courant)

Dan nu de mensen die voor de tweede keer een onderscheiding krijgen. 40 jaar of langer lid van een korps.
Zij weten waar Abraham de mosterd haalt.
* Geert en Willem, de twee gebroeders, ook weer lid van de bekende familie, onafscheidelijk van elkaar.
Toch zijn ze elkaars tegenpolen.
Geert altijd wat later aanwezig en met de grootste lol, bekend van tv; Wat de boer niet kent. Hij heeft bij
vorige jubileum beloofd om de 25 jaren die zouden komen op tijd te zijn. Mooi niet dus. Maar er is hoop; hij
speelt ook op het orgel bij de kerkdiensten en deze beginnen wel op tijd!
Willem serieus en altijd aanwezig, hij presteert het om zijn hele harem (vrouw en kinderen) bij het korps te
lullen. We noemen hem dan ook Lulle. Hij batst er soms ook nuver in om, maar hij speelt dan ook fan Batsum.
Doede en Tineke, komen oorspronkelijk van achter Dokkum vandaan.
Tineke speelde eerder bij Advendo Lioessens en Doede bij Hallelujah Anjum. Doede is ons financiële wonder.
Door hem hebben wij de financiële crisis overleefd. Tineke een veelzijdig muzikant. Heeft altijd gezegd:
“Ik blaas door totdat ik 40 jaar vol heb”. Wij hopen natuurlijk dat ze nu weer zoveel lol heeft dat toch besluit
door te gaan.

Dan nu de categorie van de sterken: 60 jaar of langer spelend lid van een muziekkorps.
Gjalt, de senior van ons korps. Speelde bij diverse korpsen, o.a. Fries senioren orkest.
Is nog altijd super enthousiast en daardoor weleens een beetje voor de rest uit.