Geschiedenis


oud-concordiaChristelijke Muziekvereniging “Concordia” is op 24 mei 1924 opgericht als Fanfare en stond onder leiding van de heer W.F. Folkertsma (beter bekend als Master Folkertsma). Hij heeft 25 jaar de muzikale leiding over de vereniging gehad.

Naast de heer Folkertsma waren de heren W. Bosma, A. Staal, A. Timmermans en J. Engbrenghof de mannen van het eerste uur, samen met veel meer enthousiaste mensen, van onschatbare waarde voor de vereniging.

Zo heeft Andries Timmermans in de beginjaren de muzieklessen aan de leerlingen/jeugd verzorgd. Hij bracht hen de eerste beginselen van het ‘blazen’ bij. Zodra er een beetje ‘getoeterd’ kon worden mochten ze bij het “grutte” korps komen spelen.
Later nam Sierd de Boer de muzieklessen over. Veel van de leerlingen hebben toen hun muziekdiploma gehaald. Tegenwoordig worden de muzieklessen verzorgd door Muziekschool “Opus3″en gegeven door Th. van Leijen.

Sjoerd Tolsma was ook belangrijk voor de jeugd en leerlingen. Hij dirigeerde met veel passie en enthousiasme het jeugdkorps. Helaas bestaat het jeugdkorps al jaren niet meer. Leerlingen kunnen nu spelen bij Jeugdbrassband “Solex” (onderdeel van Muziekschool “Opus3”) onder leiding van Theun van Leijen.

Op het moment dat Master Folkertsma zijn dirigeerstokje in 1949 aan de wilgen hing, nam de heer S.K. Tolsma het van hem over. Hij was op dat moment als sopraan-saxofonist aan de vereniging verbonden. Onder zijn leiding werd het 40 jarige jubileum op grootse wijze gevierd. De opening van de festiviteiten werd met een concert verzorgd door de Koninklijke Harmonie uit Thorn.
In 2014 werd het 90 jarig jubileum van de vereniging gevierd. Er werd een concert gegeven in MFC het Spectrum in Burdaard. Samen met de heren van Die Twa werd er een mooi concert gegeven.

In 1967 werd er besloten om het muziekkorps van Burdaard op te heffen. Er waren te weinig leden over om nog door te kunnen gaan. Een aantal van de overgebleven leden zijn later lid geworden van “Concordia”. Tegenwoordig komen de leden niet meer alleen uit Wânsert of Burdaard. Ze komen nu vanuit de hele gemeente Ferwerderadiel en omstreken.


1491290_221142198065907_214820028_oIn het muzikale seizoen van 1982/1983 werd het besluit genomen om van de fanfare bezetting over te gaan naar de huidige brassband bezetting. Dit kwam voor doordat er te weinig leden waren om nog in de fanfare bezetting door te blijven gaan.

De vereniging heeft tegenwoordig 24 leden en twee leerlingen.

De repetities worden nog steeds op maandagavond gehouden van 19:30 tot 21:30 uur in dorpshuis “Eldorado” aan de doorgaande weg in Wânswert.