Commissies

Onze vereniging kent twee commissies:

de Bazaar commissie
de Kleding commissie

De bazaar commissie bestaat uit:
Maaike Valk-Jansma
Tietie Tolsma-Jansma
Aukje Tacoma-Folkertsma

De kleding commissie bestaat uit:
Maaike Valk-Jansma
Tietie Tolsma-Jansma
Fenna Vergeer
Irma Spoelstra-Paulusma

Website
Edith Borger