Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Willem Tolsma

Skoallestrjitte 15
9178 GR  WANSWERT
Tel. 0519 33 24 10

Secretaresse:
Aukje Tacoma-Folkertsma

Hikkaarderdyk 25
9177 GA  JISLUM
Tel. 0519 33 92 95

Penningmeester:
Doede Jongeling
Kerkbuurt 9
9112 HP  BURDAARD
Tel. 0519 33 26 80

Algemeen lid + afmeldingen:
Edith Borger
Sint Japiksdyk 11
8831 ZN  WINSUM (FRL)
Tel. 0517 34 18 27
of via e-mail: edithborger@hotmail.com

Algemeen lid:
Fenna Vergeer
De Wellen 3
9111 HP  BURDAARD

Jeugd lid:
Sytse Reitsma

 

Namens de vereniging heeft Johanna de Boer als afgevaardigde van de vereniging
plaatsgenomen in het bestuur 
van de Muziekfederatie Ferwerderadiel.