Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter + afmeldingen:
Fenna Walter-Vergeer
De Wellen 3
9111 HP  BURDAARD
Tel. 06 52 77 28 27

Secretaresse:
Aukje Tacoma-Folkertsma

Hikkaarderdyk 25
9177 GA  JISLUM
Tel. 0519 33 92 95

Penningmeester:
Doede Jongeling
Kerkbuurt 9
9112 HP  BURDAARD
Tel. 0519 33 26 80

Algemeen lid:
Maaike Jansma
It Pypke 28
9074 BK HALLUM

Algemeen lid:
Jouke Kooistra
Earnewarre 3
9263 TB GARIJP

Jeugd lid:
Sytse Reitsma

 

Namens de vereniging heeft Geke Kingma-Dijkstra als afgevaardigde van de vereniging
plaatsgenomen in het bestuur 
van de Muziekfederatie Noardeast Fryslân West.