Ereleden

Onze ereleden zijn:

Henk Sjoerd Tolsma †
Sieds Kingma †
Renze Kingma †