logo1

 

Binnenkort verkrijgbaar:
De DVD van ons jubileumconcert
samen met de uitzendingen van GPTV

(Concordia goes to concert)

 

Onze sponsoren


vlag

 

 

 

fekkes

 Kent u dat? Gisteren was het nog 1 januari en nu is het alweer april. Bij Concordia is het de afgelopen weken druk geweest.

21 maart hebben we een leuk concert gehouden voor de schoolgaande jeugd. Helaas heeft het ons geen nieuwe leerlingen opgeleverd, maar er waren meer dan genoeg enthousiastelingen, misschien volgend jaar?
Tweede paasdag hebben we de dienst begeleid in de kerk van Wanswert.

Op dit moment zijn we in voorbereiding voor de tentdienst in Burdaard en ons jaarlijkse Donateursconcert op 30 mei in dorpshuis 'Eldorado' in Wanswerd. Dit belooft weer een muzikale avond te worden, met natuurlijk een leuk en afwisselend programma. Wij hopen u daar natuurlijk weer welkom te mogen heten.

Dan willen we nog even terugkijken op het kerstconcert. In de januari editie van 'de Brêge'  stond dit prachtige gedicht.

Krystkonsert

In bysûnder Kryst, konsert’ hâlden yn Burdaard, Hâlde mannich ynwenner lang oan ’e praat.
Wat wie dat moai en... dat moat alris wer,
sa wienen de petearen, nei ôfrin hjir en dêr. ‘Concordia’, ‘Juliana’ en Lightness hienen betocht,
wy bringe ienriedich meiinoar ‘Eare’ oan’t Ljocht.
Sa as inglen eartiids dienen yn dy Betlehemsnacht, oan hoeders dy’t yn Efratha’s fjilden hâlden de wacht.
Yn ôfwikseling mei musyk, sang en meiinoar sjongen, wie dit bysûnder barren ek mei slachwurk mongen.
Meiinoar dat lêste stik, it waard ien grutte show,

op teksten en musyk fan Gloria in Ekselsis Deo. Wer’t sa in doarp noch grut yn wêze kin, tankjewol, trije ienheid, plûmkes, nettemin.

Ien dy’t der ek wie